REKLAMA

INFOSCAN: Rejestracja zmian statutu Spółki – zmiana firmy Spółki na Grupa Modne Zakupy S.A.

2022-04-27 17:45
publikacja
2022-04-27 17:45
Zarząd spółki Grupa Modne Zakupy S.A. (dawniej Infoscan S.A.) z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o zarejestrowaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 32/2021.

Zmiana statutu Spółki dotyczy zmiany firmy z Infoscan S.A. na Grupa Modne Zakupy S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki