4,7500 zł
0,64% 0,0300 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 453.365,00 zł do kwoty 479.365,00 zł poprzez emisję 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 26.000 zł. Kapitał zakładowy Spółki po ww. podwyższeniu dzieli się na 4.793.650 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających do 4.793.650 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki po ww. podwyższeniu kapitału zakładowego:
„§ 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 479.365,00 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.793.650 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:
a)1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000
b)153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,
c)260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,
d)439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,
e)160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,
f)1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000.
g)260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000.”

Brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki przed ww. podwyższeniem kapitału zakładowego:
„§ 6. 1. Kapitał zakładowy wynosi 453.365,00 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 4.533.650 (cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:
a)1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000
b)153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,
c)260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,
d)439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,
e)160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,
f)1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000.”


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.