REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza

2021-06-11 23:40
publikacja
2021-06-11 23:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”), informuje, że w dniu 11.06.2021 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, który stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy zawiadomił o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez jego zmniejszenie poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zbyciem przez Januarego Ciszewskiego w dniu:
- 8 czerwca 2021 roku w drodze umów cywilno-prawnych 1 006 000 akcji Spółki;
- 10 czerwca 2021 roku w drodze umowy cywilno-prawnej 470 000 akcji Spółki.
Łącznie Pan January Ciszewski zbył 1 476 000 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału w dniu:
- 8 czerwca 2021 roku January Ciszewski posiadał 4 056 336 akcji Spółki stanowiących 51,80% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 4 056 336 głosów, co stanowiło 51,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 10 czerwca 2021 roku January Ciszewski posiadał 3 050 336 akcji stanowiących 38,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 3 050 336 głosów, co stanowiło 38,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie January Ciszewski posiada 2 580 336 akcji stanowiących 32,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 2 580 336 głosów, co stanowi 32,95% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

January Ciszewski poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadają akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

January Ciszewski poinformował, że nie posiada żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz 2 Ustawy w związku z czym nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69 b ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy.

Dodatkowo przekazał, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy, że łączna suma posiadanej przez niego liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 2 580 336 głosów, co stanowi 32,95% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki