REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej

2019-11-25 17:30
publikacja
2019-11-25 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-25
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
nabycie aktywów znacznej wartości od spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada 2019 roku zawarł ze spółką zależną tj. Impera Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy spółka komandytowa umowę sprzedaży akcji spółki Ventus Investments S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie której Emitent nabył od Impera Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy spółka komandytowa łącznie 36.364 akcji imiennych stanowiących 22,45 % w kapitale zakładowym spółki Ventus Investments S.A. za łączną cenę 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2019-11-25 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki