IDEA BANK SA (1/2020) Idea Bank Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2020-04-27 16:58
publikacja
2020-04-27 16:58

Raport Bieżący nr 1/2020

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Idea Bank Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Bank nie stosuje powyższej zasady w zakresie, w jakim Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) wymaga, aby przynajmniej większość członków komisji ds. nominacji i komisji ds. wynagrodzeń spełniała kryteria niezależności. W Banku funkcjonuje Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w skład którego wchodzi jeden Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności. Kompetencja w zakresie powoływania Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji przysługuje Radzie Nadzorczej, zatem decyzja w sprawie ewentualnej zmiany składu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w celu spełnienia wymogów określonych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej należeć będzie do Rady Nadzorczej.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Bank rozpoczął stosowanie ww. zasady z uwagi na dostosowanie swojej działalności do treści znowelizowanego przepisu art. 4065 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.


Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

35977768_PL_GPW_dobre_praktyki_IDEABANK-0.pdfpdf
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki