REKLAMA

ICECODE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2022-06-23 15:44
publikacja
2022-06-23 15:44
Zarząd Ice Code Games SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, natomiast Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 14/06/2022 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Ice Code Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2021.

Ponadto, Walne Zgromadzenie zmieniło siedzibę Spółki na Warszawę, zmieniając dotychczasowe brzmienie §2 Statutu w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest Kraków.” na następujące: „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”, a także uchwałą nr 27/06/2022 przyjęło tekst jednolity Statutu (tekst jednolity zawarty jest w tej uchwale).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20220623_154436_0000141750_0000143226.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki