0,3500 zł
2,94% 0,0100 zł
Ice Code Games SA (ICG)

Komunikaty spółki - ICECODE

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
Powzięcie informacji o pozytywnej ocenie wniosku o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu inwestycyjnego
Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie
Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r.
Otrzymanie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie realizacji projektu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy produkcji nowej gry
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r.
Raport roczny za 2022 r.
Zmiana sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych pozycji „Wartość firmy” / Istotne obniżenie wyniku finansowego netto
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.
Zawarcie umowy na rozwój i wydanie Gry
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.