REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii G

2020-09-14 12:50
publikacja
2020-09-14 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 14 września 2020 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu pozostałych 7.260 sztuk obligacji serii G Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 7.260.000,00 zł. Wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 sierpnia 2018 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 11,52 zł.

Tym samym Obligacje serii G zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 55/2020


Date of preparation: 2020-09-14


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: G series bonds early redemption


Legal basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on
the offer - current and periodic information


Management Board of i2 Development S.A. (hereinafter:
the Issuer, the Company) informs that it has received information from
the National Depository for Securities regarding the payment on
September 14, 2020 of cash to bondholders for the redemption of 7,260
Series G bonds of the Issuer with a nominal value of PLN 1,000 each and
with a total nominal value of 7.260.000,00 PLN. The redemption was
carried out in accordance with the rules described in the Terms of Issue
of Bonds, which is an attachment to the Issuer's Management Board
Resolution of August 24, 2018. On the redemption day, interest was also
paid out for the last interest period. The interest on one bond amounted
to PLN 11,52.


Thus, series G Bonds have been fully redeemed by the
Issuer, resulting in the expiration of all rights and obligations
resulting from them.


Signatures of persons representing the Company:


2020-09-14   Marcin
Misztal   President of
the Management Board


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki