REKLAMA

HURTIMEX SA: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji imiennych serii A oraz akcji na okaziciela serii H -Hurtimex S.A.

2020-10-21 15:40
publikacja
2020-10-21 15:40
Zarząd spółki Hurtimex S.A. ("Emitent"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji imiennych serii A oraz akcji na okaziciela serii H Emitenta w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, kod pocztowy 90-640, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, w dniach pracujących t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki