REKLAMA

HM INWEST S.A.: Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2019

2019-12-20 15:58
publikacja
2019-12-20 15:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
HM INWEST S.A.
Temat
Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki HM Inwest S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości informację o dokonaniu korekty Skonsolidowanego raportu śródrocznego zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe HM INWEST S.A. za 3 kwartał 2019 kończący się 30.09.2019 r. (dalej: Raport) w zakresie tabeli na stronie 34 Raportu tj. (jednostkowego) skróconego śródrocznego rachunku zysków i strat oraz (jednostkowego) skróconego śródrocznego sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów. Skorygowane pozycje to podatek dochodowy i zysk netto za okresy: 01.01-30.09.2019r. oraz dane za 01.07-30.09.2019r.

Korekty za okres 01.01-30.09.2019:

Pozycje przed korektą:
Podatek dochodowy:-999.041,82
Zysk netto: 8.786.462,63

Pozycje po korekcie:
Podatek dochodowy: 999.041,82
Zysk netto: 10.784.546,27

Korekty za okres 01.07-30.09.2019:

Pozycje przed korektą:
Podatek dochodowy: -1.998.083,65
Zysk netto: 10.351.373,93

Pozycje po korekcie:
Podatek dochodowy: -0,01
Zysk netto: 12.349.457,57

Pozostałe elementy Raportu, w tym w szczególności pozycje podatku dochodowego i zysku netto w Wybranych z (jednostkowego) rachunku zysków i strat na str. 6 podano prawidłowo.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki