REKLAMA

HERKULES S.A.: Informacja ws. przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni

2022-08-29 23:40
publikacja
2022-08-29 23:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-29
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja ws. przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W ślad za raportem bieżącym nr 32/2022 z 22.07.2022, Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od zarządu spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (dalej „Viatron”) informacje dotyczące złożenia przez Viatron w dniu 29.08.2022 wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Viatronu z przyczyn wskazanych w ww. raporcie bieżącym nr 32/2022 z 22.07.2022. Zarząd Viatron poinformował również, że w przypadku uwzględnienia tego wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego Viatronu, w dalszej kolejności złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Viatronu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Mariusz Zawisza Prezes Zarząd
2022-08-29 Tadeusz Orlik Prokurent
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki