REKLAMA

HELIO S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

2022-11-18 14:24
publikacja
2022-11-18 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_15-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-18
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki – Leszka Wąsowicza kandydaturę na członka Rady Nadzorczej. Zgłoszonym kandydatem jest Pan Jerzy Kołpak. Kandydat został zgłoszony w związku ze zwołanym na dzień 16 grudnia 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem HELIO S.A., w tym punktem 7.k porządku obrad dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Spółki wraz ze stosownym oświadczeniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_15-z1.pdfRB_2022_15-z1.pdf Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej HELIO S.A. wraz z życiorysem zawodowym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki