0,3000 zł
3,45% 0,0100 zł
Hawe SA (HWE)

Nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-20
Skrócona nazwa emitenta
HAWE w upadłości
Temat
Nałożenie kary pieniężnej przez KNF w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hawe S.A. w upadłości („Spółka”) podaje do publicznej informacji, że w dniu 20 października 2017 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) decyzji („Decyzja”), w której:
1.KNF uchyla decyzję KNF z dnia 5 lipca 2016 r., w całości oraz
2.nakłada karę pieniężną w wysokości 230.000 zł.
Decyzja została wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek złożony w dniu 3 sierpnia 2016 r. przez zarządcę Spółki, o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją administracyjną KNF z dnia 5 lipca 2016 r. o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Decyzja została wydana w postępowaniu dotyczącym zdarzeń mających miejsce w 2012 r. i 2013 r.
W Decyzji KNF stwierdziła, iż Spółka dopuściła się naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) polegającego na barku przekazania KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną HAWE Telekom sp. z o.o. poręczeniu osobom związanym ze Spółką.
Ponadto KNF stwierdziła, że Spółka dopuściła się naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy o ofercie, w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu w dniu 16 stycznia 2013 r. przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.