Grupa CCC szacuje, że miała w II kw. 341,9 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu

2019-08-19 23:54, akt.2019-08-20 09:09
publikacja
2019-08-19 23:54
aktualizacja
2019-08-20 09:09

Grupa CCC szacuje, że miała w drugim kwartale 2019 roku 341,9 mln zł zysku EBITDA wobec 402,1 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes przewidywał 271,7 mln zł EBITDA.

/ CCC

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 159,5 mln zł (spadek o 41 proc. rdr) i był wyższy od oczekiwań rynkowych o blisko 50 proc. Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w II kwartale 88,1 mln zł wobec 234,9 mln zł rok wcześniej, a rynek oczekiwał 66,8 mln zł zysku netto. Przychody grupy CCC wyniosły 1,642 mld zł (wzrost o 29 proc. rdr) i były zgodne z oczekiwaniami.

Rynek bardzo pozytywnie zareagował na wyniki spółki. O 9:07 akcje CCC drożały o 14,15%, osiągając cenę 146 zł. Dodajmy, że od kwietnia do wczorajszej sesji kurs CCC spadł o 50%.

Spółka zastrzegła, że przedstawione wyniki są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego grupy CCC za I półrocze 2019 roku.

Szacunkowe wyniki CCC w drugim kwartale 2019 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł)
2Q2019 wyniki kons. różnica r/r

Przychody 1641,5 1621,1 1,3% 29,2%
EBITDA 341,9 271,7 25,8% -15,0%
EBIT 159,5 106,7 49,5% -41,3%
wynik netto j.d.* 88,1 66,8 31,9% -62,5%

marża EBITDA 20,8% 16,8% 4,07 -10,82
marża EBIT 9,7% 6,6% 3,13 -11,67
marża netto 5,4% 4,1% 1,25 -13,12
* z działalności kontynuowanej

CCC poinformowało jednocześnie o przesunięciu terminu publikacji raportu półrocznego na 3 września. Poprzedni termin to 23 sierpnia.

Jak podano, przesunięcie jest uzasadnione "wzmożonym zakresem prac przy rozliczeniu transakcji obejmujących przejęcia w pierwszym półroczu 2019 roku".

"Sprzedaż w drugim kwartale miała dwa oblicza - pierwsze miesiące były pogodowo gorsze dla spółki rok do roku, natomiast czerwiec, z bardzo sprzyjającą pogodą, wraz z dobrze przyjętą kolekcją letnią oraz szytą na miarę promocją, pozwolił na osiągnięcie wysokiego wzrostu sprzedaży. Na wyniki spółki znaczący wpływ miała ponadto konsolidacja przejętych spółek (KVAG, DeeZee, Gino Rossi)" - napisano w komunikacie prasowym CCC.

Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 24 proc., do 840 mln zł.

Marża brutto w grupie CCC osiągnęła poziom 51,2 proc., niższy rdr o 2 p.p. Spółka ocenia, że "jest to umiarkowanie zadowalający wynik w kontekście bardzo atrakcyjnej akcji promocyjnej oraz stale rosnącego udziału markowego obuwia sportowego w przychodach ze sprzedaży w detalu (wzrost do 14 proc.)".

Dynamika sprzedaży LFL dla detalu grupy w II kwartale była ujemna i wyniosła minus 3 proc. wobec 0 proc. rok wcześniej.

Koszty CCC wzrosły do poziomu 690 mln zł (501 mln zł w II kw. 2018), przede wszystkim w związku z konsolidacją przejętych spółek (łącznie 117 mln zł, w tym: 85 mln zł KVAG, 15 mln zł Gino Rossi, 5 mln zł DeeZee, 12 mln zł Shoe Express Rumunia) oraz wzrostem powierzchni handlowej (+47 mln zł) i skali e-commerce (+13 mln zł).

Koszty sklepów, w przeliczeniu na m kw., spadły o 8 proc. rdr (dane nie zawierają kosztów przejętych spółek oraz kosztów e-commerce).

Poziom zapasów w kanale stacjonarnym w przeliczeniu na m kw. spadł o 12 proc. rdr.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej CCC wyniosły 680,1 mln zł wobec 587 mln zł rok wcześniej.

Grupa CCC poinformowała, że w II kwartale sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 349 mln zł (wzrost o 50 proc. rdr) i stanowiła 21 proc. przychodów grupy. Przychody eobuwie.pl w tym segmencie wyniosły 331 mln zł, a DeeZee 11 mln zł.

EBITDA segmentu e-commerce spadła do 10 mln zł z 35 mln zł rok wcześniej. Jak podało CCC, na rentowność segmentu wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty marketingu eobuwie.pl w kwietniu 2019 r. oraz wzrost kosztów logistycznych będący pochodną ekspansji na nowe rynki.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec II kwartału 2019 wynosiła 701,8 tys. m kw. (wzrost o 16 proc. rdr) i liczyła ponad 1.200 sklepów, w tym ponad połowę za granicą. Grupa CCC obecna była łącznie w 26 krajach (20 offline i 15 online).

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
mrbean
nie widzę uzasadnienia dla wzrostów, przecież wyniki są dużo gorsze vs rok poprzedni, cena akcji powinna spadać, w dalszym ciągu wycena CCC jest oderwana od fundamentów, myślę, że uczciwa wycena to poniżej 100 zł za 1 akcję, proszę popatrzeć na proste wskaźniki C/Z i C/WK, w dalszym ciągu jest drogo

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki