REKLAMA

Grudzień ósmym miesiącem napływów do funduszy z rzędu

2021-01-15 17:32
publikacja
2021-01-15 17:32
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Grudzień 2020 roku był ósmym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W grudniu wpłacono netto blisko 3,6 mld zł, dzięki czemu saldo całego 2020 r. także było dodatnie i wyniosło 0,35 mld zł.

Z raportu wynika, że grudniowe saldo sprzedaży w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosło netto +3,6 mld zł. Zaważyło to na tym, że w całym 2020 r. saldo było dodatnie i wyniosło 0,35 mld zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że po raz siódmy z rzędu dominującą pozycję w wynikach sprzedaży zajęły fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, z saldem na poziomie 2,6 mld zł. Saldo tych funduszy w 2020 r. było jednak ujemne i wyniosło łącznie -2,7 mld zł.

"Najlepiej sprzedającą się kategorią funduszy w 2020 roku były fundusze mieszane (+3,5 mld zł). Tylko w grudniu wpłacono do nich blisko +0,8 mld, z czego +210 mln do funduszy stabilnego wzrostu i +204 mln do funduszy PPK" - napisano.

"Grudzień był jednym z sześciu miesięcy 2020 roku, w którym sprzedaż funduszy akcyjnych była dodatnia (+215 mln zł). Mimo ujemnego rocznego bilansu (-349 mln zł), miniony rok był dla tej kategorii znacznie lepszy niż 2019 r. (-2,4 mld zł i każdy miesiąc z ujemnym saldem)" - zauważono w raporcie.

Po mniej korzystnych wynikach listopadowych kapitał na nowo zaczął płynąć do funduszy surowcowych (+79 mln zł). Miniony rok był udany dla tej kategorii funduszy, w których inwestorzy ulokowali ponad +0,5 mld zł.

W grudniu kapitał wycofywany był z funduszy absolutnej stopy zwrotu (-22 mln zł). Tym samym saldo za cały 2020 rok pozostało ujemne i wyniosło -143 mln zł.

"W pierwszej połowie 2020 r. epidemia koronawirusa wywołała wzmożone zapotrzebowanie na gotówkę po stronie klientów, co przełożyło się na wyjątkowo duże odkupienia udziałów w funduszach inwestycyjnych. W maju sytuacja zaczęła wracać do normy i po ośmiu miesiącach wysokiej sprzedaży, marcowe i kwietniowe odkupienia zostały z nadwyżką zrekompensowane napływem nowego kapitału" - przypomniała cytowana w raporcie, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

"Z uwagi na rekordowo niskie oprocentowanie lokat bankowych klienci powierzają swoje oszczędności zarządzającym funduszami dłużnymi i krótkoterminowymi dłużnymi. W minionym roku znacznie rozwinął się projekt PPK, w ramach którego TFI pozyskały w sumie ponad +2 mld zł. W porównaniu z 2019 rokiem był to też obiecujący rok dla funduszy akcyjnych" - dodała.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w grudniu i w całym 2020 r. (w mln zł):

Nabycia Umorzenia Saldo Saldo M-1 Saldo 12M
Absolutnej stopy zwrotu 115 138 -22 77 -143
Akcyjne 1 658 1 443 215 212 -349
- uniwersalne 1 246 1 013 266 160 -606
- indeksowe 101 158 -56 13 36
- małych i średnich spółek 123 111 12 -6 -168
- sektorowe 188 161 27 46 389
Mieszane 1 369 603 766 482 3 470
- aktywnej alokacji i selektywne 899 44 45 18 170
- zrównoważone 198 126 71 12 60
- stabilnego wzrostu 542 332 210 139 397
- ochrony kapitału 2 1 1 0 -12
- pozostałe 538 99 439 313 2 854
Surowcowe 189 110 79 -63 520
Dłużne 3 339 2 175 1 165 1 279 -296
- uniwersalne 1 902 1 074 828 901 2 514
- skarbowe 862 501 361 650 3 082
- korporacyjne 575 599 -24 -272 -5 892
Dłużne krótkoterminowe 3 246 1 829 1 417 487 -2 411
- uniwersalne 2 145 1 112 1 033 673 -295
- skarbowe 1 101 718 384 -186 -2 116
Pozostałe 22 50 -18 -18 -442
RAZEM 9 939 6 346 3 592 2 457 348

Źródło: IZFiA

(PAP Biznes)

kk/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: W co warto teraz zainwestować?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki