REKLAMA

GRUPA TRINITY S.A.: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-10 13:23
publikacja
2021-06-10 13:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Formularz_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Spolki_Grupa_Trinity_28_czerwca_2021_uzupelnienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Spolki_Grupa_Trinity_28_czerwca_2021_uzupelnienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_28_czerwca_2021_uzupelnienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA TRINITY S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Trinity SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w konsekwencji do złożonego przez akcjonariusza, Pana Artura Górskiego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r., w trybie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad o następujące sprawy:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Obecnie porządek obrad wygląda następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
b.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
c.pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
d.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
e.udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
f.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
g.zmian w składzie Zarządu Spółki;
h.zmian w Statucie Spółki;
i.upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.Załączniki
Plik Opis
Formularz na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 28 czerwca 2021_uzupelnienie.pdfFormularz na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 28 czerwca 2021_uzupelnienie.pdf
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 28 czerwca 2021_uzupelnienie.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Trinity 28 czerwca 2021_uzupelnienie.pdf
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 28 czerwca 2021_uzupelnienie.pdfTreść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ 28 czerwca 2021_uzupelnienie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Adam Bijas Prezes Zarządu Adam Bijas
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki