REKLAMA

GRUPA LOTOS: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

2021-08-23 19:22
publikacja
2021-08-23 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_PTE_124_zawiadomienie_rb_30_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (jeden z funduszy zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 17/2021 zwiększyło łączny stan posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. w zarządzanych przez siebie funduszach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji zawartych 13 maja 2021 roku).
Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
2021_PTE_124 zawiadomienie rb 30 2021.pdf2021_PTE_124 zawiadomienie rb 30 2021.pdf Zawiadomienie NN OFE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-08-23 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki