REKLAMA

GRUPA LOTOS: Zamieszczenie na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2020 rok

2021-04-06 19:13
publikacja
2021-04-06 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-06
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zamieszczenie na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. oświadczenia na temat informacji niefinansowych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że oświadczenie na temat informacji niefinansowych obejmujące dane dotyczące Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020 zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: https://inwestor.lotos.pl/193/r,2020/raporty_i_dane/raporty_roczne

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych zostało zawarte jako rozdział 13 w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020.

Podstawa prawna: §5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-04-06 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki