REKLAMA

GRUPA LOTOS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2021 roku

2021-10-14 15:44
publikacja
2021-10-14 15:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_38_2021_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-14
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w załączniku do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („NWZ”) w dniu 14 października 2021 roku.
NWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący 38 2021 uchwały podjęte.pdfRaport bieżący 38 2021 uchwały podjęte.pdf Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 14.10.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-14 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-10-14 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki