REKLAMA

GRUPA LOTOS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku

2022-07-20 15:46
publikacja
2022-07-20 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZ_PL_20072022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-20
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 20 lipca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („NWZ”) w dniu 20 lipca 2022 roku.

NWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad NWZ trzech Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciw do podjętej uchwały NWZ numer 3, w sprawie połączenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku („PKN ORLEN”) ze Spółką, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZ PL 20072022.pdfUchwały NWZ PL 20072022.pdf Uchwały podjęte przez NWZ Grupy LOTOS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-20 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2022-07-20 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki