REKLAMA

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na NewConnect akcji spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W UPADŁOŚCI

2018-12-19 19:36
publikacja
2018-12-19 19:36

Uchwała Nr 1286/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W UPADŁOŚCI, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLNVMRI00017" - z dniem 3 stycznia 2019 r.

§ 2

W związku z wykluczeniem, o którym mowa w § 1, ostatnim dniem obrotu, w którym możliwe będzie zawieranie transakcji akcjami spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W UPADŁOŚCI na rynku NewConnect, w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, będzie dzień 2 stycznia 2019 r.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe takiego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, o ogłoszeniu upadłości spółki NAVIMOR-INVEST S.A., stało się prawomocne z dniem 2 lipca 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki