REKLAMA

GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki SAPLING SA

2018-05-25 18:46
publikacja
2018-05-25 18:46

Uchwała Nr 536/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SAPLING S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki

SAPLING S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:

- "emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości".

§ 2

1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 6 ust. 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 4) Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji

do tych segmentów (z późn. zm.) postanawia zakwalifikować akcje spółki

SAPLING S.A. do segmentu NewConnect Alert.

2. Na podstawie § 6 ust. 4 w zw. z § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu

Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r., w związku z kwalifikacją akcji spółki

SAPLING S.A. do segmentu NewConnect Alert, począwszy od dnia 30 maja

2018 r. akcje tej spółki:

a) będą oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy oraz na stronie www.newconnect.pl,

b) będą notowane w systemie kursu jednolitego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki