REKLAMA

GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2021-11-24 13:24
publikacja
2021-11-24 13:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_41_2021-11-24_PL_ZAL_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_41_2021-11-24_PL_ZAL_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_41_2021-11-24_PL_ZAL_3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-24
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: "NWZ"), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiaździstej 66 o godzinie 12:00, a także projekty uchwał (wraz z uzasadnieniem i załącznikiem), mające być przedmiotem obrad NWZ.
Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
RB_41_2021-11-24_PL_ZAL_1.pdfRB_41_2021-11-24_PL_ZAL_1.pdf Ogłoszenie
RB_41_2021-11-24_PL_ZAL_2.pdfRB_41_2021-11-24_PL_ZAL_2.pdf Projekty uchwał
RB_41_2021-11-24_PL_ZAL_3.pdfRB_41_2021-11-24_PL_ZAL_3.pdf DPSN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-11-24 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki