REKLAMA

FORTE: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

2020-10-16 13:17
publikacja
2020-10-16 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Informacja_art69_ust1_pkt1_ustawa_o_ofercie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FORTE
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą z Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16 października 2020 r. powziął od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie następującą informację:

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej „Ustawa”) informuje, że w wyniku zbycia przez spółkę zależną od funduszu IPOPEMA 160 FIZ Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”), tj. BENTHAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS nr 0000628745), w transakcji przeprowadzonej w dniu 9 października 2020 r., rozliczonej w dniu 13 października 2020 r., akcji spółki FABRYKI MEBLI "FORTE" Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Fundusz, pośrednio, poprzez podmiot zależny BENTHAM Sp. z o.o., posiadał 2 050 000 akcji Spółki, co stanowiło 8,57% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 050 000 głosów, co stanowiło 8,57% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po wyżej wymienionym zdarzeniu Fundusz nie posiada akcji Spółki.
Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 050 000 akcji Spółki, co stanowiło 8,57% kapitału zakładowego Spółki i dawało 2 050 000 głosów, co stanowiło 8,57% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, nie posiadają akcji Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art.69b ust.1 Ustawy.”

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia, w wersji otrzymanej przez Spółkę.

Załączniki
Plik Opis
Informacja_art69_ust1_pkt1_ustawa o ofercie.pdfInformacja_art69_ust1_pkt1_ustawa o ofercie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-16 Mariusz Gazda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki