13,9000 zł
0,36% 0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_kandydata_na_czlonka_Rady_Nadzorczej_FERRO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_kandydata_na_czlonka_Rady_Nadzorczej_FERRO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) z w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd FERRO S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2019 r. ("ZWZ"), niniejszym zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – tj. AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), reprezentowanego przez AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., informację, że na ZWZ Fundusz zgłosi kandydaturę Pana Filipa Gorczycy na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według oświadczenia podpisanego przez Pana Filipa Gorczycę, wyraża on zgodę na powołanie go w skład Rady Nadzorczej Emitenta oraz spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

W związku z powyższym Emitenta przekazuje w załączeniu oświadczenie oraz życiorys zgłoszonego kandydata.

Załączniki:
Życiorys Filip Gorczyca
Oświadczenie Filip Gorczyca
Załączniki
Plik Opis
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A..pdfŻyciorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A..pdf Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A..pdfOświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A..pdf Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej FERRO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-06-12 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.