REKLAMA

FAMUR S.A.: Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - zawarcie porozumienia

2021-06-25 11:34
publikacja
2021-06-25 11:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - zawarcie porozumienia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Dostawca”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2021 r., doszło do zawarcia przez Emitenta ze spółką Polskie Maszyny Group sp. z o.o. (dalej: "Kupujący") porozumienia (dalej: "Porozumienie") dotyczącego roszczeń objętych wezwaniem wystosowanym przez Kupującego (dalej: "Wezwanie") w ramach realizacji Umowy zawartej dnia 18 listopada 2020 r. (dalej: „Umowa”) której przedmiotem jest dostawa maszyn górniczych („Sprzęt”) przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO “UK KOLMAR" (dalej: Klient końcowy).

Zgodnie z warunkami Porozumienia Kupujący zrzeka się składania roszczeń żądania zwrotu zaliczek, będących przedmiotem wystosowanego do Dostawcy wezwania - którego zakres został przedstawiony przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 27/2021 z dnia 16.06.2021 r. - w przypadku przekazania Kupującemu do 30.06.2021 r. brakujących certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z wymaganiami "TR TS" na produkcję seryjną wyrobu objętego Umową (dalej: "Certyfikaty") a jeśli Certyfikaty zostaną przekazane po 30.06.2021 r. to Kupujący zrzeka się składania roszczeń żądania zwrotu zaliczek pod warunkiem przedłużenia przez Dostawcę okresu ważności gwarancji bankowych zwrotu zaliczek wydanych na rzecz Kupującego („Gwarancje”).
W przypadku przekazania Kupującemu Certyfikatów po 30.06.2021 r. Dostawca zobowiązany jest zapłacić Kupującemu: 1) karę umowną w przypadku obciążenia Kupującego przez bank finansujący bezpośredniego dostawcy Klienta końcowego dodatkową kwotą opłaty za przedłużenie finansowania; 2) kwotę kary umownej naliczonej za opóźnienie dostawy Sprzętu z Certyfikatami licząc od dnia 8 czerwca 2021r., tylko i wyłącznie z powodu braku przekazania przez Dostawcę Kupującemu wszystkich Certyfikatów na Sprzęt, w przypadku naliczenia kary przez Klienta końcowego i jej opłacenia przez bezpośredniego dostawcę do Klienta końcowego. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Dostawcy z tytułu opóźnienia w dostawie Sprzętu bez Certyfikatów nie może w żadnym przypadku przekroczyć 25% wartości Sprzętu stanowiącego przedmiot Umowy.

Jednocześnie Emitent dokłada wszelkich starań celem jak najszybszego uzyskania brakujących Certyfikatów.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-06-25 Marek Otawa Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki