FAMUR S.A.: Decyzja o likwidacji oddziału Emitenta

2020-04-24 12:08
publikacja
2020-04-24 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Decyzja o likwidacji oddziału Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.04.2020 r. podjął uchwałę dotyczącą optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez skoncentrowanie prowadzenia działalności w grupie produktowej przenośników zgrzebłowych w jednym zakładzie produkcyjnym i w ślad za tym postawienia w stan likwidacji oddziału D450 w lokalizacji Rybnik („Oddział”).

Powyższe pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków redukcji zamówień w następstwie globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, w wyniku którego kontrahenci zarówno w kraju jak i zagranicą powstrzymują się z inwestycjami w maszyny i urządzenia górnicze, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników zgrzebłowych. Emitent szacuje, że jego średniomiesięczna sprzedaż w obszarze przenośników w roku 2020 zmniejszy się do poziomu ok. 8 mln zł z ok. 30 mln złotych w roku 2019. Szacunki te mogą ulec dalszej redukcji wraz z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, będącej następstwem pandemii COVID-19. Wedle oceny Zarządu FAMUR S.A. sytuacja ta nie ulegnie poprawie w perspektywie ani krótko- ani średnio-terminowej. W otoczeniu rynkowym następują istotne zmiany, co potwierdza również otrzymana 23 kwietnia 2020 roku informacja z Polskiej Grupy Górniczej o konieczności czasowego zawieszenia wykonywania umów między innymi na wcześniej zamówione maszyny i urządzenia – w tym również przenośniki zgrzebłowe - w następstwie wystąpienia w tym przedsiębiorstwie stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Stąd konieczne jest dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez skoncentrowanie produkcji tej grupy asortymentowej tylko w jednym oddziale przy jednoczesnym zachowaniu przez Emitenta kompetencji technicznych, technologicznych i produktowych, umożliwiających produkcję przenośników zgrzebłowych oraz urządzeń peryferyjnych stosownie do pozyskanych zamówień.

Likwidacja Oddziału spowoduje konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych, obejmujących 204 pracowników. W związku z powyższym Emitent w dniu 24 kwietnia 2020 roku powiadomi stronę społeczną o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia i jednocześnie powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Oddziale.

Ostateczne dane w zakresie wpływu likwidacji Oddziału na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta zostaną podane w okresowym sprawozdaniu finansowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2020-04-24 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki