REKLAMA

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 5 lipca 2019 roku

2021-04-15 19:27
publikacja
2021-04-15 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 5 lipca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 kwietnia 2021 r. do siedziby Spółki wpłynął aneks do umowy pożyczki zawartej dnia 5 lipca 2019 r., o której to Spółka informowała komunikatem ESPI 14/2019 w dniu 10 października 2019 r. Zgodnie z aneksem Strony postanowiły, że (i) saldo kapitału zostało obniżone o kwotę 621 971,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 40/100) tj. do kwoty 2 098 028,60 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem 60/100) celem opłacenia akcji serii G w związku z zawarciem w dniu 31 marca 2021 r. umowy „Porozumienie w sprawie potrącenia wierzytelności”; (ii) oprocentowanie pożyczki zostało obniżone z 10% p.a. do 8% p.a.; (iii) termin spłaty pożyczki został wydłużony z 31 grudnia 2023 r. na 30 marca 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki