REKLAMA

Echo Investment miało w III kw. 36,2 mln zł zysku netto

2020-11-25 08:06
publikacja
2020-11-25 08:06
fot. TexBr / Shutterstock

Grupa Echo Investment odnotowała w III kw. 2020 r. 36,2 mln zł zysku netto j.d. wobec 49,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 36,8 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 33,3-39,5 mln zł. Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu koncentracji na sektorze mieszkaniowym.

Zysk operacyjny grupy Echo Investment wyniósł w trzecim kwartale 73,8 mln zł wobec 88 mln zł rok wcześniej. Przychody w tym czasie wyniosły 342 mln zł wobec 250,8 mln zł przed rokiem. EBIT okazał się wyższy od konsensusu o 13 proc., a przychody o 90 proc.

Zysk brutto ze sprzedaży Echo w trzecim kwartale wzrósł do 51,4 mln zł z 48,1 mln zł rok wcześniej.

Łącznie po trzech kwartałach grupa odnotowała 746,3 mln zł przychodów, 110,3 mln zł zysku brutto na sprzedaży, 221,7 mln zł zysku operacyjnego i 87,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Deweloper przekazał w trzech kwartałach 2020 roku 713 mieszkań i sprzedał 1.103 mieszkania.

"Roczny cel sprzedaży ok. 1650 mieszkań jest w zasięgu ręki. Wyniki przekazań mieszkań są zgodne z oczekiwaniami i potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć około 1650 lokali przekazanych klientom" - poinformował prezes Nicklas Lindberg w raporcie.

Zarząd Echo Investment podjął decyzję o zwiększeniu koncentracji na sektorze mieszkaniowym oraz realizowaniu większości projektów w ramach wielofunkcyjnych, dużych przedsięwzięć.

"Planujemy z roku na rok zwiększać naszą obecność na rynku mieszkaniowym i w rezultacie znaleźć się w gronie trzech największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce" - poinformował prezes.

Jak wskazał, mieszkania na sprzedaż oraz mieszkania na wynajem stanowią dziś około jednej czwartej wartości aktywów Echo.

"Naszą ambicją jest zwiększać ich udział w bilansie, co wynika z dużych perspektyw dla tego sektora w Polsce oraz potrzeby niższego zewnętrznego finansowania tego biznesu. Pozytywnym wynikiem tej strategii będzie niższy poziom zadłużenia całej Grupy" - poinformował.

Poza sprzedażą mieszkań, Echo rozwija także segment mieszkań na wynajem. W 2018 r. spółka założyła instytucjonalną platformę mieszkań na wynajem Resi4Rent. Obecnie w ramach tej platformy wynajmowanych jest ponad 1,2 tys. lokali, a 3,2 tys. mieszkań znajduje się w budowie i przygotowaniu. Do 2025 r. Resi4Rent ma obejmować 10 tys. mieszkań.

Prezes Lindberg wskazał, że - mimo zwiększeniu koncentracji na sektorze mieszkaniowym - Echo zamierza zachować dywersyfikację działalności.

"Będziemy utrzymywać dotychczasową silną pozycję w sektorze biurowym, pozostaniemy również aktywni w sektorze handlowym, który jest najważniejszym elementem animującym i uatrakcyjniającym nasze miejskie projekty +destination+" - poinformował prezes.

Grupa ma obecnie 2.963 mieszkania w budowie i 2.288 w przygotowaniu. W obszarze biurowym powstaje aktualnie 6 projektów o łącznej powierzchni 139,8 tys. m kw., a w przygotowaniu jest kolejne 285,6 tys. m kw. powierzchni biurowej.

Poniżej przedstawiamy wyniki Echo Investment w trzecim kwartale 2020 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów (dane w mln zł).

3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 342,0 180,1 89,9% 36,3% 37,7% 746,3 95,6%
EBIT 73,8 65,4 12,9% -16,2% 63,3% 221,7 15,0%
zysk netto j.d. 36,2 36,8 -1,5% -26,3% 246,1% 87,3 -25,4%
marża EBIT 21,6% 36,3% -14,76 -13,53 3,38 29,71% -20,82
marża netto 10,6% 20,5% -9,90 -8,99 6,37 11,69% -18,96

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki