REKLAMA

EXAMOBILE S.A.: Otrzymanie deklaracji lock-up dotyczącej akcji Emitenta

2020-09-03 22:41
publikacja
2020-09-03 22:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
M_Blasiak_Deklaracja_lock_up_akcje_Examobile_2020_09_03.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-03
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Otrzymanie deklaracji lock-up dotyczącej akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020, raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 26.03.2020 oraz raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 27.08.2020, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 3.09.2020 roku do Spółki wpłynęła deklaracja Lock-up („Lock-up”) od Macieja Błasiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Na podstawie otrzymanej deklaracji Lock-Up, Maciej Błasiak zobowiązał się do ograniczenia zbywalności w zakresie określonym Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27.08.2020 r. („ZWZ”), następujących papierów wartościowych:
- posiadanych w dniu dzisiejszym oraz na dzień 26 marca 2020 roku 420.100 akcji Examobile S.A.;
- 200.000 akcji Examobile S.A., które obejmie w ramach Emisji Akcji Serii C na podstawie Uchwał nr 19 i 20 ZWZ,
- 950.000 akcji Examobile S.A. Emisji Serii D, E, F, możliwych do wyemitowania i objęcia przez Macieja Błasiaka na podstawie Uchwał nr 19 i 21 ZWZ, po zrealizowaniu warunków określonych w Uchwale nr 19 ZWZ.

Zgodnie z treścią Lock-Up, wyżej określone zobowiązanie do niezbywania akcji Emitenta (z wyłączeniem warunków zapisanych w uchwale nr 19 ZWZ), będzie obowiązywało do dnia w którym cena akcji Examobile S.A. po raz pierwszy po dniu 27 sierpnia 2020 r. osiągnie cenę 6,00 zł za akcję, przy czym nie krócej jednak niż do dnia upływu 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszej deklaracji (tj. do dnia 3 września 2021 r.) i nie dłużej niż do dnia 1 sierpnia 2023 r.

Pełna treść otrzymanej deklaracji Lock-Up znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
M_Blasiak Deklaracja lock_up akcje Examobile 2020_09_03.pdfM_Blasiak Deklaracja lock_up akcje Examobile 2020_09_03.pdf Lock_up akcje Examobile

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-03 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki