REKLAMA

EUROTEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2020 rok.

2021-04-21 18:36
publikacja
2021-04-21 18:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zwolanie_ZWZ_20_5_2021_(1).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej_zal._do_form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_pisemne_-_zal._do_formularza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Eurotel_SA__z_dnia_20_maja_2021_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogolna_liczba_glosow_na_dzien_zwolania_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 maja 2021 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu.
17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
18.Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk.

Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie ZWZ_20_5_2021 (1).pdfZwołanie ZWZ_20_5_2021 (1).pdf Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdfPełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdfPełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA z dnia 20 maja 2021 r.pdfProjekty uchwał ZWZ Eurotel SA z dnia 20 maja 2021 r.pdf Projekty uchwał ZWZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdfOgólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania ZWZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-04-21 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki