REKLAMA

EUROTEL S.A.: Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok.

2021-04-16 17:22
publikacja
2021-04-16 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia o zwołaniu WZA za 2020 rok, na którym podejmowane będą m.in. uchwały dotyczące podziału zysku za 2020 rok, Zarząd Eurotel S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 6,20 zł (sześć złotych dwadzieścia groszy) za akcję dla wszystkich 3 748 255 sztuk akcji Spółki, czyli na łączna kwotę 23 239 181 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00 gr), co stanowi ponad 100% wypracowanego rocznego zysku za 2020 rok w wysokości 16.065.702 zł 60 gr.
Pozostała część brakującej kwoty Zarząd rekomenduje przesunąć z posiadanego kapitału zapasowego.
Daty nabycia praw oraz wypłaty dywidendy, zostaną podane stosownym raportem o zwołaniu ZWZA.
Wypłata dywidendy zgodnie z funkcjonującymi w Spółce zasadami jest możliwa dzięki osiągnieciu przez Spółkę zysku, posiadaniu wolnych środków obrotowych oraz braku sprecyzowanych i większych inwestycji w najbliższym czasie.
Wysokość proponowanej dywidendy, odpowiada 73% wysokości skumulowanego zysku netto za 2019 i 2020 rok. Z racji braku wypłaty dywidendy za 2019 rok, propozycja wyższej dywidendy może być formą pewnej rekompensaty za jej brak za 2019 rok.
Istniejące uwarunkowania rynkowe związane z zagrożeniem epidemicznym, które były podstawą podjęcia decyzji o braku dywidendy za 2019 rok są nadal w dużej mierze obecne i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości również będą oddziaływały na Spółkę. Jednak pozytywna ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, wykazana w ciągu roku skuteczność prowadzonej przez nią działalności w zmienionych warunkach rynkowych oraz perspektywy dalszej poprawy sytuacji epidemicznej, są w opinii Zarządu wystarczającymi przesłankami, aby nie wstrzymywać dłużej wypłat dywidendy i zarekomendować jej wysokość tak jak na wstępie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-04-16 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki