REKLAMA

EUROTEL S.A.: Powołanie Członków Zarządu Eurotel S.A. na kolejną kadencję

2021-05-20 20:10
publikacja
2021-05-20 20:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Krzysztof_Stepokura.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tomasz_Basinski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Eurotel S.A. na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania na wspólną trzyletnia kadencję Zarząd w składzie:

1.Pan Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu,
2.Pan Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu.

Powołani Członkowie Zarządu pełnili funkcje w Zarządzie Spółki poprzedniej kadencji.

Życiorysy Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.
Ponadto ww. Członkowie Zarządu nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Krzysztof Stepokura.pdfKrzysztof Stepokura.pdf Życiorys Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu
Tomasz Basiński.pdfTomasz Basiński.pdf Życiorys Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-20 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-05-20 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki