REKLAMA

ERGIS S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu akcji Ergis S.A.

2020-07-15 15:09
publikacja
2020-07-15 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu akcji Ergis S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERGIS S.A. (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2020 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2020 oraz raportu bieżącego 15/2020 opublikowanego w dniu 1 lipca 2020 roku, informuje o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wycofania z dniem 21 lipca 2020 roku akcji Spółki z obrotu na Głównym Rynku GPW.

W związku z powyższym Spółka informuje, że z dniem 21 lipca 2020 roku ERGIS S.A. przestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych, w tym także tych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-15 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2020-07-15 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki