REKLAMA

ERG: ERG S.A. Zmiana harmonogramu skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i treści dokumentu„Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A."

2020-09-30 21:20
publikacja
2020-09-30 21:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaproszenie_do_skladania_ofert_sprzedazy_ERG_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Zmiana harmonogramu skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia i treści dokumentu„Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A."
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji do dnia 7 października 2020 roku włącznie [dotyczy Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG SA ogłoszonej w komunikacie bieżącym nr 24/2020 w dniu 24 września 2020 r roku].

Zaktualizowany harmonogram nabywania akcji na podstawie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A. prezentuje się następująco:
Termin ogłoszenia Zaproszenia: 24 września 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 28 września 2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 7 października 2020 r. [do godz. 17.00]
Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 14 października 2020 r.

Złożone do dnia 30 września 2020 r. włącznie Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na "Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A." ogłoszonej 24.09.2020 r. zachowują swoją ważność. Ponadto Zarząd Spółki ERG S.A. dokonuje zmiany treści "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A." w następującym zakresie:

1. pkt VII. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI
dotychczasowe wyrażenie o treści:
„Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży Akcji, ale nie większą niż liczba Akcji będąca przedmiotem Zaproszenia tj. 25.623 sztuk Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży Akcji nie zostanie przyjęta.
Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji będących przedmiotem Zaproszenia tj. 25.623 sztuk Akcji. Oferty Sprzedaży Akcji opiewające na wyższą liczbę Akcji będą traktowane jak Oferty Sprzedaży Akcji na maksymalną liczbę Akcji będących przedmiotem Zaproszenia.
W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji będzie mniejsza niż liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży Akcji zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży Akcji będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu oraz do liczby Akcji będących przedmiotem Zaproszenia tj. 25.623 Akcji. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży Akcji i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert Sprzedaży Akcji potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Sprzedaży Akcji potwierdzonej kilkoma świadectwami depozytowymi.".

otrzymuje nową następującą treść:
„Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji wskazaną na świadectwie depozytowym załączonym do Oferty Sprzedaży Akcji. W przypadku, gdy liczba Akcji, wskazana w Ofercie Sprzedaży Akcji nie znajdzie w pełni pokrycia w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży Akcji nie zostanie przyjęta.
Akcjonariusz może w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji.
W przypadku, gdy liczba Akcji wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży Akcji będzie mniejsza niż liczba Akcji wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży Akcji zostanie przyjęty z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży Akcji będzie realizowana do wysokości liczby Akcji wskazanej w tym formularzu. Przy czym jedno świadectwo depozytowe może służyć wyłącznie do potwierdzenia jednej Oferty Sprzedaży Akcji i nie ma możliwości złożenia kilku Ofert Sprzedaży Akcji potwierdzonych jednym świadectwem depozytowym, ani jednej Oferty Sprzedaży Akcji potwierdzonej kilkoma świadectwami depozytowymi.”

2. pkt. VIII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY
dotychczasowe wyrażenie o treści:
„Na potrzeby dokonania proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży Akcji oraz nabywania Akcji, które nie zostaną przydzielone w wyniku zaokrągleń Spółka będzie uwzględniała Akcje oferowane Spółce do nabycia przez poszczególnych Akcjonariuszy w liczbie nie większej niż liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.”
zostaje usunięte

Treść pozostałych punktów Zaproszenia pozostaje bez zmian. W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd ERG S.A. podaje pełną treść dokumentu "Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki ERG S.A.".
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie do składania ofert sprzedazy ERG SA.pdfZaproszenie do składania ofert sprzedazy ERG SA.pdf Treść dokumentu "Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ERG S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2020-09-30 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki