REKLAMA

ENTER AIR S.A.: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A.

2022-06-09 12:44
publikacja
2022-06-09 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 r. członkowie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. - Pan Piotr Przedwojewski oraz Pani Patrycja Koźbiał, złożyli rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2022 roku nie wskazując jej przyczyny.


Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. pkt 4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-09 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2022-06-09 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki