REKLAMA

ENERGA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA

2022-12-21 18:02
publikacja
2022-12-21 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 roku:

1) Pan Daniel Obajtek złożył oświadczenie o rezygnacji z upływem tego samego dnia z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji,

2) akcjonariusz większościowy Spółki, PKN ORLEN S.A., złożył oświadczenie o powołaniu na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki z dniem 22 grudnia 2022 roku do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji następujących osób:
a) Pani Agnieszki Sylwii Żyro,
b) Pana Pawła Wiktora Kosztyły.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej Energa SA wymagane prawem Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 51/2022


Date: 21 December 2022


Subject: Changes in the composition of Energa SA Supervisory Board


Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -
current and periodic information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that on 21
December 2022:


1) Mr. Daniel Obajtek submitted a statement of resignation effective as
of the same day from the position of Member of the Supervisory Board of
the Company. The statement was submitted without giving a reason for the
resignation,


2) the majority shareholder of the Company, PKN ORLEN S.A., submitted a
statement informing that - pursuant to Article 385 § 2 of the Polish
Code of Commercial Companies and § 17 section 3 of the Company’s
Articles of Association – as of 22 December 2022 it appointed the
following persons to the Company’s Supervisory Board of the 6th joint
term of office:


a) Ms. Agnieszka Sylwia Żyro,


b) Mr. Paweł Wiktor Kosztyła.


Information on the appointed Members of the Supervisory Board of Energa
SA required by the law will be provided in a separate current report at
a later date.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-12-21 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych i Klimatu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki