REKLAMA

ENERGA S.A.: Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

2022-12-21 15:05
publikacja
2022-12-21 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Spółka", „Energa”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja", „Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta (IDR) na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Potwierdzenie to odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch nt. Spółki w ramach przyjętych przez Agencję kryteriów powiązań pomiędzy podmiotami dominującymi i zależnymi („Parent and Subsidiary Linkage Rating Criteria”), zgodnie z którymi rating Energi jest zrównany z ratingiem jej akcjonariusza większościowego - PKN ORLEN S.A.

Fitch potwierdził także następujące ratingi dla Spółki i jej zadłużenia:

- krajowy rating długoterminowy: "AA+(pol)",
- długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej: "BBB+",
- długoterminowy rating długu podporządkowanego Spółki: "BBB-",
- krajowy rating długoterminowy niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu: "AA+(pol)",
oraz długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji: "BBB+".

Agencja potwierdziła również ocenę samodzielnego profilu kredytowego Energa SA (standalone credit profile) na poziomie „bbb-”, m.in. ze względu na solidny profil biznesowy Spółki skoncentrowany na przewidywalnej, regulowanej działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings. Rating został przyznany na zlecenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 50/2022


Date: 21 December 2022


Subject: Fitch Ratings affirmed Energa SA’s rating


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


The Management Board of Energa SA ("Company") informs that, on 21
December 2022 Fitch Ratings ("Agency", "Fitch") affirmed the Company’s
long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) at
'BBB+' with a stable outlook. The affirmation reflects Fitch’s unchanged
view on the Company under Agency’s "Parent and Subsidiary Linkage Rating
Criteria", under which the Agency equalizes Energa's rating with that of
the Company's majority owner - PKN ORLEN S.A.


Fitch also affirmed the following ratings of the Company and its debt:


- long-term national rating: ‘AA+(pol)’,


- the Company’s foreign-currency long-term senior unsecured rating:
'BBB+',


- the Company’s long-term rating of subordinated debt: 'BBB-'


- long-term national senior unsecured rating: ‘AA+(pol)’,


and foreign-currency long-term senior unsecured rating for the bonds
issued by the Company's subsidiary Energa Finance AB (publ): 'BBB+'.


The Agency also affirmed Energa SA’s standalone credit profile at 'bbb-'
due to, among others, the Company’s solid business profile, with a focus
on predictable regulated electricity distribution business, and strong
operational record.


The full text of the Agency's report is available on Fitch Ratings
website. The rating was awarded at the request of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-21 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych i Klimatu
2022-12-21 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki