REKLAMA

ELZAB: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2020

2021-05-19 17:20
publikacja
2021-05-19 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19.05.2021 r., podjął uchwałę, na podstawie której postanowił rekomendować najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 r., w wysokości 6 007 681,34 zł (słownie: sześć milionów siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych, 34/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W styczniu 2015 r., Zarząd Spółki ELZAB S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dotyczącej wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą, wysokość rekomendowanej dywidendy uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej oraz uwzględniającej bezpieczeństwo finansowe Spółki oraz podmiotów z jej Grupy Kapitałowej.
Mając powyższe na uwadze, a także konieczność dostosowania Spółki do realizacji zwiększonej produkcji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, mówiącym o wdrożeniu nowych urządzeń fiskalnych działających w technologii online, Zarząd Spółki postanowił o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto za rok 2020 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-05-19 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki