REKLAMA

EKIPA HOLDING S.A.: Uzgodnienie stanowiska w sprawie oświadczeń sześciu Twórców o zakończeniu współpracy

2022-09-29 18:14
publikacja
2022-09-29 18:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-29
Skrócona nazwa emitenta
EKIPA HOLDING S.A.
Temat
Uzgodnienie stanowiska w sprawie oświadczeń sześciu Twórców o zakończeniu współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ekipa Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. uzgodnił z Zarządem spółki zależnej - Ekipa Management sp. z o.o. (dalej: EM) wspólne stanowisko w zakresie braku podstaw do zakończenia współpracy z sześcioma twórcami, tj. Marią Ryskala, Martą Błoch, Mateuszem Trąbką, Jakubem Pateckim, Mateuszem Krzyżanowskim oraz Kamilem Chwastkiem (dalej: Twórcy), w zakresie zarządzania ich wizerunkami oraz kampaniami reklamowymi w związku z otrzymaniem przez Spółkę oraz EM oświadczeń Twórców o wypowiedzeniu długoterminowych umów.

Spółka oraz EM po zweryfikowaniu twierdzeń Twórców uznają przedmiotowe wypowiedzenia za całkowicie bezskuteczne wobec braku istnienia podstaw prawnych oraz faktycznych do ich złożenia, mając na uwadze tak treść umów, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zarząd Spółki oraz EM traktują umowy długoterminowe Twórców jako obowiązujące, zamierzają w dalszym ciągu wykonywać umowy w zakresie określonych w nich obowiązków Spółki oraz EM, a także będą egzekwować wykonywanie obowiązków umownych przez Twórców. Pomimo braku dobrej woli ze strony Twórców, Zarząd Spółki oraz EM zakładają możliwość przystąpienia do rozmów z Twórcami celem rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Zarząd podaje niniejszą informację z uwagi na możliwy wpływ informacji o złożonych oświadczeniach o zakończeniu współpracy na wizerunek Spółki oraz Grupy Kapitałowej, który mógłby wprowadzać w błąd w zakresie dalszej działalności podmiotów. Zarząd zaznacza przy tym, iż ewentualne zmiany w portfolio twórców stanowią naturalny element rozwoju marki EKIPA, a także innych marek, do których prawa posiada Spółka.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Krzysztof Misiałkiewicz Prezes Zarządu
2022-09-29 Filip Bielecki Wiceprezes Zarządu
2022-09-29 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki