2,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
ED Invest SA (EDI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ED_INVEST_SF_30.09.2019__20112019.T.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_ED_Invest_2019.Q3_PSF_MSSF_skrocone__PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 27 305 23 325 6 337 5 461
II. Koszt własny sprzedaży 19 266 17 330 4 472 4 058
III. Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 4 208 2 254 977 528
IV. Zysk ( strata ) brutto 3 923 2 070 911 485
V. Zysk ( strata ) netto 3 146 1 629 730 381
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 824 15 886 -2 280 3 720
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -39 0 -9
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 332 -2 301 -2 398 -539
IX. Przepływy pieniężne netto razem -20 156 13 547 -4 678 3 172
X. Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 63 334 66 042 14 481 15 359
XI. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 6 079 4 649 1 390 1 081
XII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 6 773 7 164 1 549 1 666
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 50 482 54 229 11 542 12 611
XIV. Kapitał akcyjny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 619 619 142 144
XV. Średnia ważona ilość akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XVI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą 0,25 0,13 0,06 0,03
XVII. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą 0,25 0,13 0,06 0,03
XVIII. Średnia ważona ilość akcji ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,08 4,38 0,93 1,02
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( ns koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 4,08 4,38 0,93 1,02
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ED INVEST SF_30.09.2019 _20112019.T.T.T.T.pdfED INVEST SF_30.09.2019 _20112019.T.T.T.T.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.
2410 ED Invest 2019.Q3 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf2410 ED Invest 2019.Q3 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Jolanta Szewczyk Prezes Zarządu Wiceprezes arządu Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.