Dotacje unijne na małe projekty rozwojowe dla MSP

Firmy z sektora MŚP spoza województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na małe projekty badawczo-rozwojowe. Szansę na wygraną w konkursie mają szczególnie przedsiębiorcy, którzy wykażą wysoką innowacyjność projektu i jego duże znaczenie dla rozwoju własnego biznesu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, instytucja ogłaszająca konkurs, szczególnie mocno do udziału w konkursie zachęca małe i średnie przedsiębiorstwa, które niekoniecznie mają doświadczenie w realizacji projektów B+R, za to chcą rozwijać swój potencjał technologiczny.

(YAY Foto)

Dla kogo dotacje

Konkurs wystartował w Poddziałaniu 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój i dotyczy małych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmy z sektora MŚP.

Projekty B+R będące przedmiotem zgłoszeń w konkursie mają ograniczenia dotyczące:

  • kwoty – minimalna wartość projektu wynosi 300 tys. złotych
  • terminu realizacji – projekty muszą zostać zakończone do 31 października 2018 r.
  • lokalizacji – projekty muszą być zlokalizowane poza województwem mazowieckim
  • przedmiotu badań – projekty muszą dotyczyć badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych.

Startujący w konkursie projekt musi wpisywać się także w co najmniej jedną tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację (więcej o KIS), czyli dotyczyć obszarów, w ramach których badania są pożądane i preferowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

W konkursie przewidziano uproszczony zestaw kryteriów oceny zgłaszanych projektów. Wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość́ rezultatów projektu” będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa.

Trzeba podkreślić, że nadal kluczowym elementem jest to, czy projekt jest projektem badawczym ukierunkowanym na innowację produktową lub procesową tj. prowadzi do powstania nowego produktu lub usługi. Dodatkowo wiele z kryteriów, które do tej pory stanowiło barierę wejścia dla MŚP, zostało zmienionych na kryteria punktowe i nie są już obligatoryjne. Przykładowo wymogi dotyczące zespołu projektowego oraz własności intelektualnej będą̨ kryteriami punktowanymi, a nie jak dotychczas kryteriami „na wejście”. Zrezygnowano też  z wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego. Szczegółowe informacje na temat kryteriów wyboru projektów można sprawdzić na stronie NCBR.

Do kiedy składać wnioski

Proces przyjmowania wniosków już wystartował i potrwa do 31 sierpnia 2017 roku. – Konkurs jest podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać́ się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru – informuje Ministerstwo Rozwoju.

Dokumentację dla konkursu nr 3 Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. można sprawdzić znaleźć na stronie NCBiR. Zamieszczono tam również regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do aplikowania.

Do 31 sierpnia trwa również nabór na projekty B+R o maksymalnej wartości 100 tys. zł dla MŚP prowadzących działalność województwie Zachodniopomorskim (więcej informacji). 

Informacja na temat innych bieżących konkursów dostępna jest na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

MW

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
WIBOR 3M 0,0000 1,7300%
2017-11-20
LIBOR 3M CHF 0,0000 -0,7264%
2017-08-25
WIBID 3M 0,0000 1,5300%
2017-11-20
EURIBOR 3M 0,0000 -0,3290%
2017-11-20

Kursy NBP

2017-11-21 2017-11-21 2017-11-21
EUR 4,2296 -0,0055 (-0,13%)
USD 3,6060 0,0151 (0,42%)
CHF 3,6313 0,0004 (0,01%)
GBP 4,7738 0,0067 (0,14%)
JPY 3,2075 0,0048 (0,15%)
EUR 4,1903 -0,0040 (-0,10%)
USD 3,5641 0,0079 (0,22%)
CHF 3,5926 0,0024 (0,07%)
GBP 4,7220 0,0304 (0,65%)
JPY 3,1728 0,0097 (0,31%)
EUR 4,2749 -0,0042 (-0,10%)
USD 3,6361 0,0081 (0,22%)
CHF 3,6652 0,0024 (0,07%)
GBP 4,8174 0,0310 (0,65%)
JPY 3,2368 0,0097 (0,30%)
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl