REKLAMA

Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku. Oto zasady, które trzeba spełnić, by otrzymać dopłatę

2021-12-29 06:46
publikacja
2021-12-29 06:46
Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku. Oto zasady, które trzeba spełnić, by otrzymać dopłatę
Rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku. Oto zasady, które trzeba spełnić, by otrzymać dopłatę
fot. Oksana Kuzmina / / Shutterstock

Od nowego roku rząd dofinansuje pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Pieniądze trafią bezpośrednio do podmiotu prowadzącego instytucję opieki. Ministerstwo rodziny opublikowało szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. MRiPS przypomina, że wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania będzie można złożyć dopiero od 1 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie do żłobka - ile i dla kogo

Wsparcie otrzymają: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie; dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczny koszt ponoszony przez rodzica za pobyt dziecka w tych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

"Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki. To rozwiązanie, które pozwoli rodzicom ograniczyć wydatki związane z pobytem dziecka w żłobku czy w klubie dziecięcym" – wyjaśnia, cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Marlena Maląg.

Ministerstwo zaznacza, że choć ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., to rodzice – zarówno ci ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki, jak i ci, których dzieci już chodzą do żłobka czy klubu dziecięcego, już teraz powinni dopełnić kilku formalności.

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Nie będą one jednak publicznie ujawniane.

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie

Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (dotychczas ich podanie było fakultatywne).

Również rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Podmiot prowadzący instytucje opieki powinien zawiadomić rodziców o tym obowiązku do 31 grudnia 2021 r. Następnie rodzice powinni przekazać te dane do 14 stycznia 2022 r.

Informacja dotycząca dzieci uczęszczających do instytucji opieki będzie przekazywana przez podmioty prowadzące instytucje co miesiąc od kwietnia 2022 r. w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu za poprzedni miesiąc. Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – będą zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony zostanie formularz, natomiast gminy będą uzupełniać dane w systemie Rejestru Żłobków.

Podmioty prowadzące instytucje opieki będą również składać informację za styczeń i luty 2022 r. - do 31 marca 2022 r. Dane te dotyczą dzieci uczęszczających do instytucji, ich rodziców, nr rachunku bankowego podmiotu prowadzącego instytucję, na który ZUS będzie przesyłał środki.

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania.

Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Tak samo jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.

Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w instytucji.

Co ważne, dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

Według szacunków MRiPS w 2022 roku z rozwiązania skorzysta ok. 110 tys. dzieci. Na ten cel rząd przeznaczy ok. 520 mln zł.

Autorka: Karolina Kropiwiec

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (7)

dodaj komentarz
mkx
Badania pokazują, że fundowanie żłobków nie zwiększa dzietności. Dzietność zwiększa większa liczba żłobków położonych relatywnie blisko miejsca zamieszkania/ pracy rodziców.
jarekzbyszek
Banda okrada pracowitych a dofinansuje swoje leniwe, zatłuszczone rodziny. Licytują komu więcej zabrać pisowskie bolszewiki.
po_co
Akurat w tym przypadku absolutnie nie masz racji. Finansowane są placówki nie rodzice, to one otrzymują pieniądze.
Więc to osoby pracujące korzystają, a nie "leniwe, zatłuszczone rodziny".
ravauw
zmień otoczenie i znajomych, jeżeli dookoła widzisz samych leniwych.....
Idź do szkoły, ucz się języków a towarzystwo stanie sie o wiele lepsze i tych leniwych praktycznie nie widać, bo to margines.....
jarekzbyszek odpowiada ravauw
To przekaz od TVPis? Poziomem nie odbiega. Wykształceni, inteligentni pisowcy. Gdzie ich widziałeś na Podkasiu, w Galicji?
mknowak odpowiada po_co
Miałbyś rację gdyby pieniądze szły tylko na dzieci których rodzice pracują.... a będzie tak że rodzice pracujący nie dadzą rady zapisać dzieci do żłobka a patola która nic nie robi owszem czyli znowu pomagamy patoli kosztem pracujących.
peluquero
dziś mam zaparcie, złoże wniosek o dofinansowanie na łatwiejsze wypróżnienie

bony tarcze zapomogi

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki