DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach

2019-06-14 13:20
publikacja
2019-06-14 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
9_2019_z.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Drozapol-Profil S.A (dalej Emitent), działając Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 14 czerwca 2019 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw i "wstrzymujących się” oraz informacją o braku złożenia sprzeciwów.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na wniosek jednego z akcjonariuszy i zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła przerwa w obradach. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie wznowione w dniu 5.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a.
Powodem przerwy w obradach była chęć zapewnienia Spółce ciągłości pracy wszystkich jej organów, zwłaszcza Rady Nadzorczej, do czasu nowych wyborów, które odbędą się 05.07.2019 r. o godz. 12.00 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Załączniki
Plik Opis
9_2019 z.pdf9_2019 z.pdf Podjęte uchwały ZWZ 14.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki