DINO POLSKA S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu Dino Polska S.A.

2019-08-30 13:37
publikacja
2019-08-30 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-30
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Zarządu Dino Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą pana Michała Muskałę na Członka Zarządu Dino Polska S.A. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Michał Muskała dołączył do Dino Polska S.A. w 2018 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Inwestycji Centralnych, na którym był odpowiedzialny za przygotowanie, nadzór i realizację inwestycji centralnych Spółki (w szczególności centrów dystrybucyjnych), a następnie zarządzanie wszystkimi inwestycjami Dino Polska S.A., w tym przede wszystkim dotyczącymi nowych marketów Dino. Od sierpnia 2019 r. piastuje stanowisko Dyrektora Inwestycji i Utrzymania Ruchu, na którym odpowiada dodatkowo za obszar techniczny.

Michał Muskała jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 2014 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego na kierunku budownictwo ze specjalizacją budowlano-technologiczno-menadżerską. Karierę zawodową rozpoczął w 2010 r. w Skanska S.A., w której w latach 2012-2014 zajmował stanowisko inżyniera budowy, a następnie od 2014 na stanowiskach kierowniczych prowadził inwestycje z sektora prywatnego i publicznego, odpowiadając za nadzór budowlany i finanse.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Michała Muskałę, nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Dino Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Zarządu, nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-30 Szymon Piduch Prezes Zarządu
2019-08-30 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki