DELKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

2019-05-29 06:28
publikacja
2019-05-29 06:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_ZWZA_DELKO_26.06.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZA_Delko_26.06.2019_wraz_z_uzasadnieniem.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402 (1) § 1 i 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku, o godzinie 11.00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.

Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o ZWZA DELKO 26.06.2019.pdfOgłoszenie o ZWZA DELKO 26.06.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. na dzień 26.06.2019
Projekty uchwał na ZWZA Delko 26.06.2019 wraz z uzasadnieniem.pdfProjekty uchwał na ZWZA Delko 26.06.2019 wraz z uzasadnieniem.pdf Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 26.06.2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2019-05-29 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki