Chwilowa stabilizacja w upadłościach konsumenckich

Michał Kisiel2019-10-07 12:13analityk Bankier.pl
publikacja
2019-10-07 12:13

W trzecim kwartale 2019 r. opublikowano 1824 ogłoszenia o upadłości konsumenckiej. To nieco mniej niż w poprzednich kwartałach. Zbliża się jednak termin startu nowej, bardziej liberalnej procedury.

We wrześniu 2019 r. w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” opublikowano 564 ogłoszenia o upadłości konsumenckiej, informuje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, że w całym zakończonym trzecim kwartale roku z możliwości stworzonych przez prawo upadłościowe skorzystały 1824 osoby. To o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., ale nieco mniej niż w IV kwartale poprzedniego roku i dwóch pierwszych kwartałach 2019 r, kiedy liczba spraw przekraczała próg 1900.

/ fot. Maciej Jarzębiński / FORUM

W obecnie obowiązujących regulacjach sąd oddala wniosek potencjalnego bankruta, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Osoby popadające w finansowe kłopoty z własnej winy nie mogą zatem liczyć na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia z czystą kartą.

Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich (kwartalnie, od początku 2015 r.) / Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

23 września 2019 r. opublikowano nową wersję prawa upadłościowego. Zliberalizowana forma upadłości konsumenckiej wejdzie w życie 24 marca 2020 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w oparciu o inne kryteria.

Nową upadłość konsumencką będzie można ogłosić niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu sami doprowadziliśmy do niewypłacalności. Te okoliczności nie będą jednak zupełnie ignorowane – zostaną przeanalizowane na późniejszym etapie procedury, przy podejmowaniu decyzji o oddłużeniu i ustalaniu planu spłaty.

Znowelizowane prawo upadłościowe przewiduje, że dłużnik, który umyślnie lub poprzez zaniedbanie doprowadził do niewypłacalności, będzie musiał dłużej niż pozostali realizować plan spłaty. Okres ten będzie nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 7 lat. Przypomnijmy, że realizacja planu spłaty polega na odprowadzaniu wyznaczonej przez sąd kwoty na rzecz wierzycieli. Po wyjściu z tego „finansowego czyśćca” pozostałe zobowiązania zostają umorzone.

Eksperci zwracają uwagę, że taka konstrukcja procesu rodzi pewne ryzyka dla dłużników. „Przesłanki odmowy oddłużenia są sformułowane bardzo ogólnie. Przykładowo, za celowe zwiększanie stopnia niewypłacalności można uznać zaciąganie kredytów na spłatę poprzednich albo wyprzedaż majątku, by utrzymać płynność” – komentował dla Bankier.pl adwokat Michał Hajduk, specjalizujący się w procesach upadłości konsumenckiej.

„Należy także liczyć się z tym, że w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej aktywną rolę będą chcieli odegrać wierzyciele. W ich interesie będzie dowodzenie, że potencjalny bankrut w sposób celowy doprowadził do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia” – wskazywał Michał Hajduk.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując zmiany wprowadzane przez nową ustawę wskazywał, że spodziewa się wzrostu liczby spraw do kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Dla porównania, w 2018 r., upadłość konsumencką ogłosiło nieco ponad 6 tys. osób. Zainteresowanie instytucją ma zwiększyć nie tylko liberalizacja warunków wstępnych, ale także nowe ścieżki postępowania. Osoby, które czasowo utraciły zdolność do regulowania zobowiązań będą mogły uzyskać warunkowe umorzenie długów. Konsumenci będą mogli także zawrzeć ugodę z wierzycielami, a procedura ta będzie nadzorowana przez licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, z minimalnym udziałem sądu.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki