REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Zbycie akcji Asseco Poland S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland

2023-09-18 18:06
publikacja
2023-09-18 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zbycie akcji Asseco Poland S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A. w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 18 września 2023 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 14 września 2023 roku przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) decyzji o złożeniu oferty sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”), w liczbie nie większej niż liczba akcji posiadanych przez Spółkę tj. 19.047.373 akcji („Akcje Asseco”), w ramach „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Asseco Poland S.A.”, opublikowanego w dniu 6 września 2023 roku w formie raportu bieżącego Asseco nr 23/2023 („Zaproszenie”) oraz mając na uwadze ostateczne warunki nabywania akcji przez Asseco oraz stopę redukcji, przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym Asseco nr 26/2023 z dnia 18 września 2023 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w związku z ofertą złożoną przez Spółkę w ramach Zaproszenia, Spółka przewiduje, iż dokona zbycia ok. 10.642.045 Akcji Asseco po cenie 80,00 PLN za jedną akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Disposal of shares of
Asseco Poland S.A. by Cyfrowy Polsat S.A. under the Invitation to submit
offers for the sale of shares of Asseco Poland S.A.With
reference to current report no. 31/2023 dated 18 September 2023
concerning the disclosure of delayed inside information about the
decision taken on 14 September 2023 by the Management Board of Cyfrowy
Polsat S.A. (the “Company”) to submit an offer for the sale
of ordinary bearer shares in Asseco Poland S.A. seated in Rzeszów
("Asseco") held by the Company, in the number not exceeding the number
of shares held by the Company, i.e. 19,047,373 shares ("Asseco
Shares"), under the “Invitation to Submit Offers for the Sale of the
Shares in Asseco Poland S.A.” published on 6 September 2023 in the form
of Asseco's current report no. 23/2023 (the "Invitation"),
and given the final terms of the acquisition of shares by Asseco and the
reduction rate disclosed to the public in Asseco's current report no.
26/2023 dated 18 September 2023, the Management Board of the Company
hereby announces that in connection with the offer made by the Company
under the Invitation, the Company expects to dispose of approximately
10,642,045 Asseco Shares at a price of PLN 80.00 per share.Legal
basis: Article 17 Section 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-09-18 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-09-18 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki