REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję

2022-06-24 12:54
publikacja
2022-06-24 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-24
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Powołanie członków Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku postanowiła powołać Macieja Steca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską, Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska Członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 23 czerwca 2022 roku akcjonariusz Spółki - TiVi Foundation - powołał na Prezesa Zarządu Mirosława Błaszczyka.

Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Notki biograficzne Członków Zarządu

Mirosław Błaszczyk jest Prezesem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od kwietnia 2019 roku. Sprawuje również funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Polkomtel Sp. z o.o. (od kwietnia 2019 roku), Plus Pay Sp. z o.o. i Plus Finanse Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej spółek: Telewizji Polsat Sp. z.o.o., Info-TV-FM Sp. z o.o., Muzo FM Sp. z o.o., Plus Flota Sp. z o.o., Liberty Poland S.A., Ossa Medical Center Sp. z o.o. i CKS Ossa Sp. z o.o. Jest także członkiem Rady Fundacji Polsat. W latach 2007-2019 piastował funkcję Prezesa Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o., a do marca 2019 r. również Prezesa Zarządu spółek Lemon Records sp. z o.o. i Eska TV S.A.
Mirosław Błaszczyk posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas ponad 30 lat pracy na stanowiskach zarządczych w różnych branżach. W latach 1984-88 był dyrektorem na Politechnice Wrocławskiej, później przez rok pracował jako Asystent Prezesa i przedstawiciel handlowy spółki „Intersoft”, następnie od 1990 do 1991 roku jako przedstawiciel handlowy w Monachium spółki „Ampol”. Od 1992 roku pracował w firmie Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Solpol”, do 1993 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora, a następnie jako Dyrektor Biura Prawnego. W 1994 roku związał się z Telewizją Polsat, gdzie do 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządu oraz pełnił funkcję Prokurenta. Jednocześnie od marca 2005 roku do września 2006 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Sprawował również funkcje członka rad nadzorczych m.in. w spółkach Plus Bank S.A. i Elektrim S.A.

Mirosław Błaszczyk ukończył studia na Wydziale Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mirosław Błaszczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Maciej Stec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od kwietnia 2019 roku i jest odpowiedzialny za strategię i nowe obszaru rozwoju biznesowego. W Zarządzie Spółki zasiada od listopada 2014 roku. Od kwietnia 2019 roku do maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwca 2022 roku objął funkcję Członka Rady Nadzorczej. W kwietniu 2019 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z.o.o. Zasiada w radach nadzorczych spółek ZE PAK S.A., PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o., Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery Sp. z o.o., Grupa Interia.pl Sp. z o.o., Polsat Boxing Promotion Sp. z o.o., Mobiem Polska Sp. z o.o., BCast Sp. z o.o., Esoleo Sp. z o.o., Muzo.fm Sp. z o.o. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach Polsat Ltd. oraz Polsat Jim Jam Ltd. oraz członka organu nadzoru w Stowarzyszeniu Program Czysta Polska.

Maciej Stec posiada wszechstronne, wieloletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji i mediów, od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem telewizyjnym. W latach 2007-2019 był Członkiem Zarządu Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Sprzedaży i Zakupów Zagranicznych, natomiast w okresie 2018-2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Eleven Sports Network Sp. z o.o. Od 1998 roku pracował m.in. w domu mediowym OMD Poland Sp. z o.o. należącym do Omnicom Group, gdzie w latach 1998-2003 zajmował stanowisko dyrektora Brand & Media OMD. Od lutego 2003 do maja 2007 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego biura reklamy Telewizji Polsat - Polsat Media Sp. z o.o. (obecnie Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp.k.).

Maciej Stec posiada również kompetencje w dziedzinie czystej energetyki i zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie poprzez zaangażowanie od roku 2020 w organy nadzorcze spółek z grupy ZE PAK S.A. oraz zarządzenie spółkami z Grupy Polsat Plus działającymi w obszarze zero i niskoemisyjnej energetyki – Esoleo i Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery.

Maciej Stec ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Maciej Stec nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Jacek Felczykowski jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od kwietnia 2019 roku. W ramach Grupy odpowiada za sieć telekomunikacyjną oraz szeroko rozumianą technologię. Dysponuje wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami z obszaru finansów oraz innowacyjnych technologii, takich jak informatyka i telekomunikacja. Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest również Wiceprezesem Zarządu w BCast Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek Interphone Service Sp. z o.o. oraz Info-TV-FM Sp. z o.o.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Centrum Obsługi Wierzytelności Cross Sp. z o.o., a od 2007 do 2008 roku Członka Zarządu TFI Plejada S.A. W latach 2008-2010 jako Prezes Zarządu kierował spółką NFI Midas S.A., będącą jednym ze światowych pionierów wdrażania szybkiego, bezprzewodowego Internetu w technologii LTE. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Sferia S.A., a od 2011 do 2013 roku Prezesem Zarządu spółki IT Polpager S.A.

Jacek Felczykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Aneta Jaskólska jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od lipca 2010 roku. W ramach sprawowania swojej funkcji odpowiada w Spółce za Pion Obsługi Klienta oraz Pion Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. W latach 2015-2022 pełniła funkcję Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółce Info-TV-FM Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu w spółkach Liberty Poland S.A., CPSPV1 Sp. z o.o., CPSPV2 Sp. z o.o. a także Członka Rady Nadzorczej w spółce Vindix S.A. Zajmuje także stanowisko Wiceprezesa Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

W latach 2004-2007 pełniła funkcję Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o. Wchodziła w skład Komisji Prawa Autorskiego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych.

Aneta Jaskólska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (na kierunku Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe).

Aneta Jaskólska nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Agnieszka Odorowicz jest Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. od marca 2016 roku i odpowiada za produkcję filmową oraz zarządzanie studiami telewizyjnymi Grupy.

W latach 2001-2009 była pracowniczką naukową w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, autorką publikacji nt. zarządzania kulturą, ekonomii kultury i promocji regionów. Władze uczelni powołały ją w latach 2002-2004 na funkcję dyrektor Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2003-2004 była pełnomocniczką Ministra Kultury ds. funduszy strukturalnych, odpowiedzialną za negocjacje z Komisją Europejską ws. wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju infrastruktury kultury. W latach 1997-2003 dyrektor artystyczna Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej, producentka kilkudziesięciu programów dla telewizji publicznej. W latach 2004-2005 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiadała za departament prawny, departament ekonomiczny, sprawy europejskie i współpracę z Parlamentem. W tym samym czasie była przewodniczącą międzyresortowego zespołu do spraw polityki państwa w dziedzinie mediów. W latach 2005-2010 pierwsza dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W 2010 roku ponownie wybrana w konkursie na to stanowisko, zarządzała Polskim Instytutem Sztuki Filmowej do października 2015 roku. W latach 2014-2015 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA.

Agnieszka Odorowicz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z zawodu ekonomistką i managerem kultury. Współautorka licznych publikacji na temat ekonomii kultury. Odznaczona za zasługi dla kultury m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Agnieszka Odorowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Katarzyna Ostap-Tomann związana jest z Grupą Polsat Plus od 2009 roku, gdzie w latach 2015-2016 roku pełniła funkcję zastępcy CFO Grupy, a od października 2016 roku jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse Grupy. W latach 2016-2022 pełniła funkcję Członka Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., gdzie w czerwcu 2022 roku objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni również funkcję Członka Zarządu w spółkach INFO-TV-FM Sp. z o.o., CPSPV1 Sp. z o.o., CPSPV2 Sp. z o.o., CPE Sp. z o.o. i Polsat License Ltd. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Plus Banku S.A., Członkiem Rady Fundacji Polsat oraz Prokurentem w HCH SPV1 Sp. z o.o. Wcześniej, do kwietnia 2019 roku, pełniła również funkcję Członka Zarządu w Telewizji Polsat Sp. z o.o.

Posiada szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zdobytą podczas wieloletniej pracy na stanowiskach zarządczych w spółkach działających w szczególności w branżach mediowej i telekomunikacyjnej.

W latach 1996–2004 pracowała w Philip Morris w Polsce i w regionalnej centrali firmy w Szwajcarii na różnych stanowiskach związanych z finansami, gdzie zdobywała wszechstronne doświadczenie w obszarze finansów korporacyjnych, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz audytu wewnętrznego. W latach 2004–2009 pracowała w Grupie TVN na stanowisku Kontrolera Finansowego grupy kapitałowej. Była odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdań finansowych na poziomie grupy kapitałowej oraz raportowanie wewnętrzne. W 2009 roku objęła stanowisko Dyrektora Kontrolingu, a w 2012 Dyrektora Finansowego w Cyfrowym Polsacie. Od 2011 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego a następnie od 2014 roku Członka Zarządu Telewizji Polsat.

Katarzyna Ostap-Tomann od 2001 roku jest Członkiem ACCA. W latach 2013-2017 była Członkiem Rady ACCA w Polsce. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz posiada tytuł MBA Oxford Brookes University.

Katarzyna Ostap-Tomann nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Appointment of Members of the
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. for a new term of office


The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A.
(the “Company”) hereby informs that on 23 June 2022 the Supervisory
Board of the Company adopted resolutions nominating Maciej Stec for the
position of Vice President of the Management Board and Jacek
Felczykowski, Aneta Jaskólska, Agnieszka Odorowicz and Katarzyna
Ostap-Tomann for the positions of Members of the Management Board of the
Company.


Concurrently, pursuant to article 19 item 2
if the Company’s Articles of Association, on 23 June 2022 TiVi
Foundation, a shareholder of the Company, appointed Mirosław Błaszczyk
to the position of President of the Management Board.


Members of the Management Board were
appointed for a common three-year term of office.


Curricula vitae of the Members of the
Management Board


Mirosław Błaszczyk has been
President of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A since April
2019. He is also President of the Management Board of the following
companies: Polkomtel Sp. z o.o. (since April 2019), Plus Pay Sp. z o.o.
and Plus Finanse Sp. z o.o. and Supervisory Board Member of the
following companies: Telewizja Polsat Sp. z o.o., Info-TV-FM Sp. z o.o.,
Muzo FM Sp. z o.o. Plus Flota Sp. z o.o., Liberty Poland S.A., Ossa
Medical Center Sp. z o.o. and CKS Ossa Sp. z o.o. In addition, he holds
a position of Member of the Council of the Polsat Foundation. In years
2007-2019, has served as President of the Management Board of Telewizja
Polsat Sp. z o.o., and, until March 2019, as President of the Management
Board of Lemon Records sp. o.o. and Eska TV S.A.


Mirosław Błaszczyk has extensive experience
gained during over 30 years of work in management positions in various
industries. From 1984 to 1988 he worked as director at Wrocław
University of Technology, later he worked for a year as Assistant to
President and Sales Representative of the company "Intersoft", next,
from 1990 to 1991, as Sales Representative in Munich-based company
"Ampol". From 1992 he worked for Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Solpol";
until 1993 as Deputy Director, and later as Director of Legal Office. In
1994 he joined Telewizja Polsat, where, until 2007, he held the position
of Director of Management Board Office and served as Proxy. At the same
time, from March 2005 to September 2006, he was Deputy General Director
of Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Mr. Błaszczyk also served in the
past as Member of the Supervisory Boards in, among others, Plus Bank
S.A. and Elektrim S.A.


Mirosław Błaszczyk graduated from the German
Faculty at the Wrocław University.


Mirosław Błaszczyk does not run any business
competitive to the business of Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered
into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. 


Maciej Stec has been Vice President
of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. since April 2019 and is
responsible for strategy and new areas of business development. He has
been serving as Member of the Company’s Management Board since November
2014. From April 2019 until May 2022 he held the position of
Vice-President of the Management Board of Polkomtel Sp. z o.o., where he
took up the position of Supervisory Board Member in June 2022. In April
2019 he was also appointed as Member of the Supervisory Board of
Telewizja Polsat Sp. z o.o. Mr. Stec is a Member of the Supervisory
Boards of ZE PAK S.A., PAK-Polska Czysta Energia Sp z o.o., Exion
Hydrogen Polskie Elektrolizery Sp. z o.o., Grupa Interia.pl Sp. z o.o.,
Polsat Boxing Promotion Sp. z o.o., Mobiem Polska Sp. z o.o., BCast Sp.
z o.o., Esoleo Sp. z o.o., Muzo.fm Sp. z o.o. He also holds the function
of Management Board Member at Polsat Ltd. and Polsat JimJam Ltd.
Moreover, he is a member of the supervisory body in Stowarzyszenie
Program Czysta Polska (Clean Poland Program Association).


Maciej Stec has versatile and extensive
experience in the field of telecommunication and media. Ever since the
beginning of his professional career he has been linked with the
television market. In 2007-2019 he was Member of the Management Board
and Sales & Foreign Acquisition Director of Telewizja Polsat while in
2018-2019 he served as President of the Management Board of Eleven
Sports Network Sp. z o.o. From 1998 he worked, among others, for OMD
Poland media house, owned by Omnicom Group, where in the years 1998-2003
he held the position of Managing Director of Brand&Media OMD. From
February 2003 to May 2007 he was Managing Director of Telewizja Polsat's
advertisement office - Polsat Media Sp. z o.o. (currently Polsat Media
Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp.k.).


Maciej Stec also has competencies in the
field of clean energy and has been gaining experience in this area
through his involvement since 2020 in the supervisory bodies of
companies from the ZE PAK S.A. group as well as managing the Polsat Plus
Group’s companies operating in the zero and low-emission energy sector -
Esoleo and Exion Hydrogen Polskie Elektrolizery.


Maciej Stec graduated from the Management
and Marketing Faculty of the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship
and Management in Warsaw.


Maciej Stec does not run any business
competitive to the business of Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered
into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court.


Jacek Felczykowski has been Member of
the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. since April 2019. In Polsat
Plus Group he is responsible for the telecommunication network and
technology. Mr. Felczykowski has long-term and versatile experience in
company management within the areas of finance and innovative
technologies, such as IT and telecommunications. Since 2015 he has been
a Member of the Management Board of Polkomtel Sp. z o.o. where he was
appointed to the position of Vice President of the Management Board in
June 2022. He is also the Vice President of the Management Board of
BCast Sp. z o.o. and sits on the Supervisory Boards of Interphone
Service Sp. z o.o. and Info-TV-FM Sp. z o.o.,


In the years 2006-2008 he served as
President of the Management Board of Centrum Obsługi Wierzytelności
Cross Sp. z o.o., and from 2007 to 2008 as a Member of the Management
Board of TFI Plejada S.A. In the years 2008-2010 he managed, as
President of the Management Board, NFI Midas S.A., one of the world’s
pioneers in the implementation of fast, mobile Internet in the LTE
technology. In the years 2010-2012 he was President of the Management
Board of Sferia S.A. and from 2011 to 2013 he was President of the
Management Board of IT Polpager S.A.


Jacek Felczykowski does not run any business
competitive to the business of Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered
into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court.


Aneta Jaskólska has been a
Member of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. since July 2010.
She is responsible for the Customer Service Department as well as
Information Security and Safety Department, including cybersecurity. In
the years 2015-2022, Ms. Jaskólska acted as Member of the Management
Board of Polkomtel Sp. z o.o., where she took up the position of Vice
President of the Management Board in June 2022. She is also President of
the Management Board of Info-TV-FM Sp. z o.o. and Member of the
Management Boards of Liberty Poland S.A., CPSPV1 Sp. z o.o., CPSPV2 Sp.
z o.o., as well as a Member of the Supervisory Board of Vindix S.A. She
also serves as Vice-President of the Clean Poland Program Association.


Between 2004 and 2007 Ms. Jaskólska held the
position of Proxy and Director of Legal Department at UPC Polska Sp. z
o.o. She was also a Member of the Copyright Committee (Komisja Prawa
Autorskiego). She has over 20 years of experience in legal advisory and
services to large business entities.


Ms. Jaskólska graduated from the Faculty of
Law and Administration at the Warsaw University and completed legal
internship with the District Chamber of Legal Advisers in Warsaw,
receiving the title of a solicitor. She also graduated from Copyright,
Publishing and Press Law Faculty at the Department of Management and
Social Communication of the Jagiellonian University.


Aneta Jaskólska does not run any business
competitive to the business of Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered
into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court.


Agnieszka Odorowicz has been a Member
of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. since March 1, 2016 and
is responsible for film production and management of the Group’s
studios.


From 2001 until 2009 she was an academic
staff member at the Department of Trade and Market Institutions at the
Cracow Academy of Economics and the author of publications on cultural
management and economics as well as the promotion of regions. In the
years 2002-2004 the authorities of the Academy appointed her to the
position of director of the Development and Promotion Center of the
Cracow Academy of Economics. In the years 2003-2004 she acted as deputy
Minister of Culture for structural funds, responsible for negotiations
with the European Commission regarding the use of EU funds for the
development of cultural infrastructure. During the years 1997-2003 she
was the artistic director of the International Competition of
Contemporary Chamber Music and producer of several dozen shows for
public television. In the years 2004-2005 she held the position of
Secretary of State at the Ministry of Culture, where she was responsible
for the legal and economic departments as well as cooperation with the
Parliament. During this period she was the Chairwoman of the
inter-ministerial group for the media policy of the State. In the years
2005-2010 she was the first director of the Polish Film Institute.
Reelected as director in a competition in 2010, she managed the Polish
Film Institute until October 2015. In the years 2014-2015 she served as
Member of the Supervisory Board of Polskie Radio S.A.


Agnieszka Odorowicz is a graduate of the
Cracow University of Economics, an economist and a cultural manager. She
is a co-author of numerous publications on culture economy. Awarded for
her merit for culture, among others with the Officer's Cross of the
Order of Polonia Restituta.


Agnieszka Odorowicz does not run any
business competitive to the business of Cyfrowy Polsat S.A. and is not
entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry
Court.


Katarzyna Ostap-Tomann has been
connected with Polsat Plus Group since 2009. In the years 2015-2016 she
assumed the position of deputy CFO of the Group and she has been a
Member of the Management Board responsible for the finances of the Group
since October 2016. In the years 2016-2022, Ms. Ostap-Tomann acted as
Member of the Management Board of Polkomtel Sp. z o.o., where she took
up the position of Vice President of the Management Board in June 2022.
She also holds the position of Member of the Management Board of
INFO-TV-FM Sp. z o.o., CPSPV1 Sp. z o.o., CPSPV2 Sp. z o.o., CPE Sp. z
o.o. and Polsat License Ltd. She is also a Member of the Supervisory
Board of Plus Bank S.A., a Member of the Polsat Foundation Council and a
Proxy at HCH SPV1 Sp. z o.o. Earlier, until April 2019, she was also a
Member of the Management Board of Telewizja Polsat Sp. z o.o.


She has extensive competence and knowledge
in the field of accountancy and financial reporting gained during many
years of experience on managerial positions, especially in companies
operating in media and telecommunication sectors.


In the years 1996–2004 she was employed at
various positions at Philip Morris in Poland and in the regional
headquarters of the company in Switzerland, where she gained
considerable experience in the fields of corporate finance, financial
reporting, management accounting and internal audit. In the years
2004-2009 she worked for TVN Group as Financial Controller of the
capital group. She was responsible for the preparation of financial
statements at the capital group level and internal management reporting.
In 2009 she took the position of Director of Controlling at Cyfrowy
Polsat, where she became Financial Director in 2012. In 2011 she was
appointed to the position of Financial Director at Telewizja Polsat, and
then Member of the Management Board in 2014.


Ms. Ostap-Tomann has been a member of the
ACCA since 2001. In 2013-2017 she was a member of the ACCA Council in
Poland. Ms. Ostap-Tomann is a graduate of the Warsaw School of Economics
with a major in International Economics and Political Relations and also
holds the title of MBA from Oxford Brookes University.


Katarzyna Ostap-Tomann does not run any
business competitive to the business of Cyfrowy Polsat S.A. and is not
entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry
Court.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-24 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-06-24 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-06-24 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki