REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Realizacja umowy inwestycyjnej – podpisanie aneksu

2020-03-26 23:57
publikacja
2020-03-26 23:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Realizacja umowy inwestycyjnej – podpisanie aneksu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. (w którym poinformował o podpisaniu umowy nabycia przez Everest Investments S.A. 100% udziałów w spółce Nexity sp. z o.o.) informuje, iż otrzymał od Everest Investments S.A. („Everest”) informację, o podpisaniu w dniu 26 marca 2020 r. pomiędzy Everest a Panem Dawidem Kmiecikiem, tj. osobą fizyczną będącą jedynym wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu Aneksu do tej umowy. Mocą Aneksu, zmieniony został zapis dotyczący zapłaty przez Everest ceny zakupu za nabyte 100% udziałów Nexity sp. z o.o. z pierwotnie wskazanego terminu 7 tygodni od dnia zawarcia umowy na wskazujący, iż zapłata nastąpi w terminie 1-go dnia roboczego od podjęcia przez Everest uchwały o emisji akcji, jednak nie później niż w terminie 12-tu tygodni od zawarcia umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-03-26 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-03-26 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki